Facebook LinkedIn Twitter Email

Vår Code of Conduct

Ropo Capital är marknadsledande inom vårt område i Finland och strävar efter att nå samma framgång på den nordiska marknaden. Vi har ett ansvar att föregå med gott exempel och därför är det viktigt för oss att bedriva vår verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Vår Code of Conduct belyser alla områden inom mänskliga rättigheter arbetsrätt, miljö, anti-korruption och etik. Riktlinjerna guidar våra anställda, representanter, styrelsemedlemmar och underleverantörer i samtliga länder där vi är verksamma.