Fakturans livscykel

Våra tjänster spänner över det som vi kallar fakturans livscykel. Det omfattar automatisering av faktura- och kundreskontrahantering till en gemensam process som säkerställer att fordringar hanteras effektivt, att processen för fakturahanteringen är tydlig och att manuellt arbete hålls till ett minimum.

Våra tjänster över fakturans livscykel omfattar fakturadistribution, hantering av kundreskontra, automatiska påminnelser och inkasso samt realtidsrapportering och en kundtjänst som hanterar inkommande betalningar och frågor. Dessutom har vi unik kompetens inom juridiska frågor i alla skeden av fakturans livscykel.

Att etablera ett enhetligt angreppssätt för hela fakturans livscykel förbättrar ert kassaflöde och hanteringen av er kundreskontra. I processen överförs information automatiskt från ett steg till ett annat – samtidigt som varje aspekt av faktureringen enkelt kan följas upp. En vy i realtid gör det möjligt att använda faktureringsdata som en del i er affärsutvecklingsprocess och kassaflödesoptimering.

Automatiska betalningskontroller och konsekventa påminnelser eller inkassoåtgärder säkerställer att rätt åtgärder vidtas systematiskt så snart fakturan förfaller. Aktiva påminnelser återspeglas snabbt i ett förbättrat betalningsbeteende och professionellt inkasso minimerar era kreditförluster.

Våra tjänster bygger helt och hållet på vår egen teknik. De möjliggör flexibel utveckling som inte är beroende av externa begränsningar. Vi ser oss som en stark strategisk partner som hjälper våra kunder att lyckas med hjälp av tillförlitliga faktureringsdata.

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015.

Fakturans livscykel

Vill du veta mer? Våra experter hjälper dig gärna.