Vår prissättning för juridiska tjänster

Som kund hos Ropo Legal slipper du obehagliga överraskningar i form av oväntade fakturor. Vi arbetar nämligen oftast med fast- och takprissättning.

Ropo Legals jurister har omfattande förhandlings- och processvana, vilket gör att våra processer sköts med stor noggrannhet och effektivitet. Tack vare detta kan flera av våra juridiska tjänster erhållas till fast pris eller takpris.

I samband med otillåten andrahandsuthyrning och upprepad betalningsförsummelse kan vi erbjuda fast pris vad gäller tjänster så som rättelseanmodan, uppsägning och stämningsansökan.

Vi erbjuder också fast pris för utredning av personligt ansvar, vilket innebär att vi utreder om styrelsen kan ställas till ansvar för att inte ha följt ett aktiebolagslagens regler.

Dessutom kan delar av konkursförfarandet, t ex konkursansökan och konkursbevakning, hanteras till fastpris.


Vi kan erbjuda juridiska tjänster till fast pris för bland annat:

 • Rättelseanmodan
 • Uppsägning
 • Stämningsansökan
 • Hantering av dödsbo
 • Konkursanmodan, inkl. anmodan om återlämnande av lokal
 • Konkursansökan
 • Konkursbevakning
 • Utredning av personligt ansvar
 •  

  Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster och vår prissättning.