Facebook LinkedIn Twitter Email

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi hanterat ditt ärende och vill framföra ett klagomål eller har synpunkter.

Om du är missnöjd över hur vi har hanterat ditt ärende ber vi dig i första hand kontakta uppgiven handläggare på brevet du mottagit från oss, eller vår Kundservice via telefon: 010-174 01 90 eller e post: info@ropocapital.se för att reda ut eventuella frågor eller missförstånd gällande hanteringen av ärendet.

Kontakt kundservice

Ropo Capital Sweden AB
Box 114 82
404 30 Göteborg
Telefon 010-174 01 90
info@ropocapital.se

 

Klagomålsansvarig hos Ropo Capital

Om du efter framfört klagomål fortfarande inte är nöjd med det besked du erhållit kan du i stället vända dig till klagomålsansvarig som på begäran kommer att pröva ditt ärende och granska handläggningen och fattade beslut i ärendet. Klagomål som önskas prövade av klagomålsansvarig lämnas skriftligen via brev eller e-post: klagomal@ropocapital.se.

För en skyndsam handläggning och återkoppling är det viktigt att du tydligt och i detalj beskriver vad som hänt. Försök att vara så konkret som möjligt och lämna alltid följande uppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress).
  • Ditt ärendenummer om klagomålet rör ett specifikt ärende hos Ropo Capital.
  • Anledningen till att du är missnöjd och på vilket sätt du anser att Ropo Capital agerat fel eller brustit i sin hantering.
  • När händelsen inträffade och på vilket sätt du hade kontakt med oss (brev, telefon, e-post).

Kontakt klagomålsansvarig

Ropo Capital Sweden AB
Att: Patrik Mulet
Box 6125
102 32 Stockholm