Fastighetsrätt och hyresrätt

Fastighetsjurister på Ropo Legal bistår idag över 100 svenska fastighetsbolag med allt från upprättande av hyreskontrakt till att medverka i processer i domstol och hyresnämnd. Vi kan genom gedigen erfarenhet av fastighetsrätt och hyresjuridik bidra med unik kompetens i frågor som rör fastighet och hyra.

Med specialistkunskap inom fastighetsrätt och hyresrätt kan vi erbjuda professionell juridisk rådgivning i allt från rättelseanmodan till komplexa tvister. Vi har genom vår kundwebb direktkontakt med fastighetsförvaltare och erbjuder dessutom utbildningar i aktuella ämnen för att våra kunder ska kunna känna sig trygga i det löpande beslutsfattandet.

Förutom att biträda våra klienter i domstol och hyresnämnd, kan vi även vara behjälpliga i ett tidigt skede. Sådan hjälp kan röra allt från utredning och utskick av rättelse vid misstanke om hyresgästens otillåtna andrahandsuthyrning, vanvård, störningar och/eller upprepade betalningsförseningar, till avhysning, syn och kontakt med myndigheter så som Kronofogden. Skulle ärendet ändå bli mer omfattande och utvecklas till en tvist är våra jurister vana processförare och förhandlare.

Oavsett område inom fastighetsrätt; hyresrätt, bostadsrätt eller kommersiell lokal, så kan du lita på att din fastighetsjurist med dig i hela processen.

 

Ropo Legal’s jurister kan bland annat hjälpa dig med juridisk rådgivning inom:
  • Hyresavtal, både för bostad och kommersiella lokaler
  • Rättelseanmodan
  • Uppsägning och hänskjutande
  • Tvistemål i domstol och/eller hyresnämnd
  • Medling/förhandling
  • Kommersiella hyres- och nyttjanderättsfrågor
  • Fel- och skadeståndsansvar
  • Utbildningar

 

Kontakta våra fastighetsjurister för juridisk rådgivning eller hjälp inom fastighetsrätt och/eller hyresrätt.