Facebook LinkedIn Twitter Email

Ropo Capital

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att bli framgångsrika genom en oslagbar fakturahanteringsprocess. Vi är pionjärer som förändrar vår bransch genom nya angreppssätt, en oslagbar plattform och en genomgående digitaliserad faktureringsprocess.

Vi har modet och förmågan att göra och tänka annorlunda. Från en startup till en målinriktad utmanare som tänker utanför ramarna. Vårt sätt att arbeta grundar sig på stark vinnarkultur.

Ropo Capitals fundament bygger på egenutvecklad teknik. Vi brinner för att skapa en extraordinär kundupplevelse genom data och proprietärteknologi. För oss är tekniken en hörnsten för att kunna utveckla våra kunders affär. Vi utmanar befintliga strukturer, ifrågasätter vanor och hjälper våra kunder att förnya sina arbetssätt. Vi är inte här för att underhålla vad som redan existerar. Vi vågar att riva ner det som är gammalt för att skapa något nytt.

Vår vision är att förnya hela idén med fakturahantering och att skapa nya normer.

Varje dag strävar vi efter att vara bättre än vi var igår.