Facebook LinkedIn Twitter Email

Hållbarhet

Hållbarhet för oss är att handla och agera utifrån våra värderingar. Människan står i centrum för Ropo Capitals hållbarhetsprinciper: kunderna, kundernas kunder och Ropo Capitals medarbetare. Vårt hållbarhetsarbete återspeglas i alla delar av vår verksamhet och består av fyra områden:

 Hälsa och välbefinnande


 • Vi vill att varje Ropo-medarbetare ska vara lycklig och välmående. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att säkerställa våra medarbetares välbefinnande.
 • Vi erbjuder goda arbetsförhållanden och arbetsverktyg som stöd för att ge förutsättningar att lyckas.
 • Omfattande företagshälsovård och försäkringar är en del av vår strävan att skapa långsiktigt välbefinnande.
 • Återkommande medarbetarsamtal (sk Ropo Growth-samtal) skapar förutsättningar för en frispråkig och rak kultur och säkerställer att alla får göra sin röst hörd.
 • Vi uppmuntrar en hälsosam livsstil och en balanserad vardag genom personalförmåner och gemensamma aktiviteter. Exempel på detta är friskvårdsbidrag, lunchförmåner, gemensamma sportaktiviteter och hälsosam mat.

Jämlikhet och mänskliga rättigheter


 • Vi eftersträvar en kultur där alla kan och får vara sig själva. Jämställdhet mellan individer värderas högt i vårt företag.
 • Vi har nolltolerans mot mobbning, diskriminering eller annan olämplig behandling.
 • Vi ser till att göra det så lätt som möjligt att berätta det som är svårt. Vår Whistleblowingfunktion säkrar att alla anställda kan lämna information anonymt.
 • Vi respekterar mänskliga rättigheter och accepterar inte barnarbete, tvångsarbete eller andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Etik och ärlighet


 • Vi verkar i en reglerad bransch och vår verksamhet styrs av lagar och förordningar. I all vår verksamhet tar vi hänsyn till de lagar som styr vår verksamhet och myndigheternas instruktioner.
 • Vi är involverade i att utveckla praxis i vår bransch och följer Integritetsskyddsmyndighetens praxis och allmänna råd.
 • I en digitaliserad värld är det en hederssak för oss att värna om våra kunders integritet och datasäkerhet.
 • Vi är måna om den personliga integriteten för våra kunders kunder när vi behandlar personuppgifter och har en tydlig process för att hantera dessa på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning.

Miljö och samhälle


 • Vår verksamhet bygger på digitala lösningar – vi uppmuntrar också våra kunder att göra hållbara val.
 • E-fakturering innebär inte bara en minskning av koldioxidavtryck från organisationer utan även från individer. Att bidra till ökad digitalisering och därmed ett minskat klimatavtryck är ett av våra mål.
 • Vi tycker om att träffa kunder och partners ansikte mot ansikte, men vi föredrar tids- och energieffektiva digitala kanaler så länge alla inblandade parter kommer till sin rätt i det forumet.
 • Vi återvinner kontorsmaterial och föredrar miljövänliga alternativ.
 • Vi föredrar bärbara datorer med lägre elförbrukning