Facebook LinkedIn Twitter Email

Hållbarhet

På Ropo Capital är hållbarhet en integrerad del av koncernens strategi och värderingar. Vår hållbarhetsstrategi fokuserar på arbetsmiljö, serviceleverans och en klimatvänlig fakturalivscykel. Vi vill erbjuda våra kunder tjänster som är mer digitala, datadrivna och hållbara i alla aspekter.

Ropo Capitals verksamhet bygger på förtroende. Koncernen skapar värde för sina kunder genom att säkra viktiga processer längs fakturans värdekedja och finansiella transaktioner, från fakturaleverans till reskontra och hantering av fordringar. För att stärka detta förtroende och skapa långsiktig affärstillväxt, är hållbarhet en integrerad del av Ropo Capitals övergripande affärsstrategi och dagliga arbete.

Vårt hållbarhetsarbete är centrerat kring våra kunder, deras kunder och Ropo-teamet. Vår service och vår framgång mäts både i relation till våra egna kunder och till deras kunder, vilket också återspeglas i vårt hållbarhetsarbete.

I strategin betonas även vikten av att minska miljöpåverkan från fakturering och främja en hållbar kredithantering. Vi upplever att de genom sina tjänster kan påverka koldioxidavtrycket av fakturering positivt och samtidigt vara med och bygga upp en betalningskultur där företag kan erbjuda sina kunder att på ett ansvarsfullt sätt handla på kredit.

Hållbarhetsrapport 2022