Facebook LinkedIn Twitter Email

Hållbarhet

Människan står i centrum för Ropo Capitals hållbarhetsprinciper: kunderna, deras kunder och Ropo Capitals medarbetare. Vårt hållbarhetsarbete återspeglas i alla delar av vår verksamhet och består av fyra områden: 

 Hälsa och välbefinnande


 • Vi vill att varje Ropo-medarbetare ska må bra och som arbetsgivare är vi medvetna om vårt ansvar för att säkerställa våra medarbetares välbefinnande.
 • Vi erbjuder goda arbetsförhållanden och arbetsverktyg som stöd som tillsammans ger förutsättningar att lyckas.
 • Vi har flertalet försäkringar och erbjuder bl.a. företagshälsovård i vår strävan att skapa välbefinnande på lång sikt. 
 • Återkommande medarbetarsamtal (s.k. Ropo Growth-samtal) skapar förutsättningar för en öppen och rak kultur som säkerställer att alla får göra sin röst hörd.
 • Vi uppmuntrar en hälsosam livsstil och en balanserad vardag genom diverse personalförmåner. Exempel på detta är friskvårdsbidrag, lunchförmåner och gemensamma aktiviteter. 

Jämlikhet och mänskliga rättigheter


 • Vi eftersträvar en kultur där alla kan och får vara sig själva. Jämställdhet mellan individer värderas högt i vårt företag.
 • Vi har nolltolerans mot mobbning, diskriminering eller annan olämplig behandling.
 • Vi ser till att göra det så lätt som möjligt att berätta det som är svårt. Vår Whistleblowing-funktion säkerställer att alla anställda kan lämna information anonymt.
 • Vi respekterar mänskliga rättigheter och accepterar inte barnarbete, tvångsarbete eller andra kränkningar.

Etik och ärlighet


 • Vi verkar i en reglerad bransch och vår verksamhet styrs av lagar och förordningar. I all vår verksamhet tar vi hänsyn till de lagar och myndigheters instruktioner som gäller.
 • Vi utvecklar praxis i vår bransch och följer bl.a. Integritetsskyddsmyndighetens praxis och allmänna råd.
 • I en digitaliserad värld är det viktigt för oss att värna om våra kunders integritet och datasäkerhet.
 • Vi är måna om den personliga integriteten för våra kunders kunder när vi behandlar personuppgifter och har en tydlig process för att hantera dessa på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning.

Miljö och samhälle


 • Sedan december 2021 har hela Ropo Sverige ISO-certifierats enligt miljöledningssystem, 14001:2015, vilket innebär att bolaget bedriver ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Vi är sedan tidigare även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 – se mer här:  Kvalitetspolicy (ropocapital.se). 
 • Vår verksamhet bygger på digitala lösningar – vi uppmuntrar också våra kunder att göra hållbara val.
 • E-fakturering innebär inte bara ett minskat koldioxidavtryck från organisationer utan även från individer. Att bidra till ökad digitalisering och därmed ett minskat klimatavtryck är ett av våra mål.
 • Vi tycker om att träffa kunder och partners ansikte mot ansikte, men vi föredrar tids- och energieffektiva digitala kanaler så länge alla inblandade parter kommer till sin rätt.
 • Vi återvinner kontorsmaterial och föredrar miljövänliga alternativ.
 • Vi föredrar bärbara datorer med lägre elförbrukning.