Påminnelser och inkasso

Ropo Capital har lång erfarenhet av inkassoverksamhet mot såväl privata konsumenter som företag. Vi är Sveriges ledande inkassobolag inom fastighet och hyra och en erfaren aktör inom såväl företagsinkasso som utlandsinkasso.

Oavsett vilken inkassotjänst du anlitar oss för garanterar vi ett nära samarbete med professionella rådgivare som driver hela din inkassoprocess från start till mål. Vår långa erfarenhet gör att vi kan arbeta med situationsanpassade processer som ser till att du får betalt för dina fordringar, samtidigt som du behåller en god relation med dina kunder.

Komplett inkassotjänst med Ropo Capital

Att hantera dina kundrelationer med hjälp av påminnelser och inkasso är en del av fakturans livscykel. Om betalning trots påminnelser uteblir löper ärendet automatiskt vidare till inkasso. Vi definierar dessa processer enligt era behov, vilket kan inkludera ett eller flera påminnelsebrev och olika alternativ för hur ärendet övergår till inkasso. Givetvis agerar vi alltid i enlighet med gällande lagstiftning, samt de rutiner som vi enats om med er, och alltid med respekt för era kundrelationer.

Påminnelsehantering är en del av vår inkassotjänst

Våra påminnelser och inkassotjänst omfattar även kundtjänst. Det betyder att din kund kan kontakta vår betalningsrådgivning för hjälp med att lösa sin skuld. Vårt mål är att hitta en lösning där kunden kan göra sina betalningar och reglera sin skuld så enkelt och snabbt som möjligt.

Våra påminnelser och inkasso är en del av fakturans livscykel, men vi har också möjlighet att hantera enskilda fakturor. Utöver den automatiska påminnelse- och inkassohanteringen ingår tjänster som fakturadistribution, hantering av reskontra och kundtjänst i fakturans livscykel.

Påminnelser och inkasso

Vill du veta mer om vår inkassotjänst? Våra experter hjälper dig gärna.