Rapportering och analys

Genom Ropo Capitals rapporter synliggörs fakturans olika stadier i realtid. Ropo 24 innehåller grundläggande information om hela faktureringen. Tjänsten kan användas för att ytterligare sätta sig in i kundernas betalningsbeteenden samt för att söka bredare information till stöd för affärsplanering och affärsutveckling.

Ropo Capitals rapportering visar hur många fakturor som har skickats, hur många fakturor som förfallit, hur många påminnelser som skickats ut och vilka som eventuellt bestridits. Rapporterna talar även om under vilken tidsperiod fordringarna förväntas betalas. Uppgifterna kan enkelt stämmas av på koncernnivå eller per dotterbolag, och varje transaktion kan extraheras per kund eller per faktura.

Resultaten från av påminnelser och inkassoaktiviteter kan också följas i realtid. All data, såsom antal påminnelser, detaljer kring inkassoärenden och kreditförluster kan hämtas och följas upp enligt önskad tidsperiod.

Att ha tillgång till rapportering i realtid som bryter ner hela faktureringsprocessen underlättar arbetet med att göra kassaflödesprognoser och att följa upp utvecklingen av kundernas betalningsbeteenden.

Rapportering och analys

Vill du veta mer? Våra experter hjälper dig gärna.