Facebook LinkedIn Twitter Email

Kvalitetscertifiering

Förtroende är grunden för vår verksamhet, och förtroende skapas inte utan kvalitet. Ett certifierat kvalitetssystem står i centrum för vår kvalitetspolicy. 

  • Ropos kvalitetssystem har tilldelats ett ISO 9001:2015-certifikat. Certifikatet utfärdades första gången i juni 2018, har förnyats och gäller nu till och med juni 2024. Certifikatet kräver att ledningssystemet aktivt underhålls och uppdateras. Årligen säkerställer externa revisioner att verksamheten upprätthålls i linje med standarden och att kvalitetssystemet vidareutvecklas kontinuerligt.
  • Ett certifierat ledningssystem är ett tecken på en verksamhet som utvecklas kontinuerligt. Standarden binder oss till systematisk kvalitetsstyrning och är en garanti för att kvaliteten på våra tjänster ligger på en hög nivå och att våra intressenters kvalitetsförväntningar uppfylls.
  • För kunderna återspeglas utvecklingen i vår kvalitetspolicy och våra väldefinierade kvalitetskontrollprocesser. Genom certifiering är våra processer och verksamhetsmodeller väl definierade och dokumenterade, vilket förbättrar riskhanteringen och förbättrar servicenivån.

Ropo Capitals certifieringsbedömning utfördes av Kiwa.