Facebook LinkedIn Twitter Email

Kvalitetscertifiering

Förtroende är grunden för vår verksamhet, och förtroende skapas inte utan kvalitet. Ett certifierat kvalitetssystem står i centrum för vår kvalitetspolicy. 

  • Ropos kvalitetssystem har tilldelats ett ISO 9001:2015-certifikat. Certifikatet utfärdades första gången i juni 2018, har förnyats och gäller nu till och med juni 2024. Certifikatet kräver att ledningssystemet aktivt underhålls och uppdateras. Årligen säkerställer externa revisioner att verksamheten upprätthålls i linje med standarden och att kvalitetssystemet vidareutvecklas kontinuerligt.
  • Ett certifierat ledningssystem är ett tecken på en verksamhet som utvecklas kontinuerligt. Standarden binder oss till systematisk kvalitetsstyrning och är en garanti för att kvaliteten på våra tjänster ligger på en hög nivå och att våra intressenters kvalitetsförväntningar uppfylls.
  • För kunderna återspeglas utvecklingen i vår kvalitetspolicy och våra väldefinierade kvalitetskontrollprocesser. Genom certifiering är våra processer och verksamhetsmodeller väl definierade och dokumenterade, vilket förbättrar riskhanteringen och förbättrar servicenivån.

Ropo Capitals certifieringsbedömning utfördes av Kiwa.

 


​Kvalitetspolicy

Ropo Capitals kvalitetspolicy består av våra fem grundpelare

​Arbetsglädje. För oss på Ropo är det viktigt att vi trivs på vårt jobb, på det vi arbetar för och att vi uppskattar våra egna arbetsinsatser. 

Mod. Vi har modet att ifrågasätta invanda arbetssätt och tro på att vår egen vision bär. Vi kan och vågar bryta gamla mönster för att skapa någonting nytt. 

Kunskap. På Ropo älskar vi att ständigt utmana och lära nytt. För att utvecklas måste vi anamma nya saker och vara lite bättre än vi var igår, det är en förutsättning för vår framgång.

Uppriktighet. Vi är uppriktiga i vår kommunikation, vilket ger snabb utveckling men skapar också förtroende – både hos våra kunder och mellan oss medarbetare. Vi säger som det är och håller vad vi lovar. 

​Resultatfokus. Vår drivkraft är att uppnå resultat genom att varje dag leverera värde för våra klienter och deras kunder och därmed för oss själva. Vi vet vad som ger resultat och fokuserar på det.