Transporträtt

Transportbranschen är förknippad med stora kostnader och omges av ett komplicerat regelverk, i vilket det är lätt för parterna att hamna fel. Därför krävs stor branschkunskap hos den jurist som ska bistå med rådgivning inom transporträtt.

 

Ropo Legal bistår flera av landets största sjö- och transportbolag med juridisk rådgivning. Våra jurister har erfarenhet och kännedom av branschen som gör att vi kan bena ut frågor som:

  • Vilken av parterna ansvarar för vilken skada?
  • När inträffade skadan eller när anses skadan ha inträffat?
  • Vem har ansvar för emottaget gods eller gods i hamn?
  •  

    Om parterna inte kan lösa tvisten utom rätta kan Ropo Legal vara behjälpligt vid tvistemålsförfarande i såväl allmän domstol som i sjörättsdomstol.

     

    Kontakta oss för juridisk hjälp eller rådgivning inom transporträtt.