Tvistemål och processer

Tvister är en ofrånkomlig del av företagsvärlden. Tydliga avtal är dessvärre ingen garanti för att undvika tvister, även om de minimerar risken. Ofta uppkommer tvister till följd av att två parter har olika uppfattning om ett avtals innehåll; att en leverans inte sker enligt beställning, att den ena parten anser ett pris vara felaktigt eller att någon av parterna helt enkelt inte betalar på utsatt tid.

 

Domstolsprocess eller skiljeförfarande

Tvister mellan företag löses genom domstolsprocess eller genom ett så kallat skiljeförfarande där skiljemän med specialistkompetens inom ditt verksamhetsområde bedömer konflikten och bidrar till att den får en rättvis lösning. Vanligtvis anges det redan i avtalet vid vilket forum en eventuell tvist ska lösas.

Ropo Legals jurister har mångårig erfarenhet av juridiska tvister och processer inom en mängd olika rättsområden. Därför kan du känna dig trygg med att vi företräder dig på ett professionellt sätt i domstol, hyresnämnd eller i ett skiljeförfarande.

 

Fokus på din affär

I domstolsprocessen är vi en kreativ och kompetent partner, men vi finns även där för att se till att processerna drivs ur ett hållbart affärsmässigt perspektiv. En affärsmässigt hållbar process förutsätter till exempel att motparten har förmåga att erlägga betalning när processen är avslutad.

Anlita Ropo Legal när du behöver processrättslig rådgivning inom:

  • fordringsrelaterade tvistemål
  • hyres- & fastighetsrelaterade tvister
  • tvister inom transporträtt

 

Hör av dig till oss för att få veta mer om våra tjänster inom tvistemål och processer.