Tvistemål och processer

Tvister är tyvärr en ofrånkomlig del av de flesta branscher och uppkommer ofta till följd av att två parter har olika uppfattning om ett avtalsinnehåll, att en part inte håller vad som avtalats eller att någon av parterna inte betalar på utsatt tid. Detta gäller kommersiella köpeavtal såväl som hyresavtal och lokalavtal.

 

Domstolsprocess eller skiljeförfarande

Tvister mellan företag löses genom domstolsprocess eller genom ett så kallat skiljeförfarande. Vanligtvis anges det redan i avtalet vid vilket forum en eventuell tvist ska lösas.

Ropo Legals jurister har mångårig erfarenhet av tvistemål och processer inom en mängd olika rättsområden. Därför kan du känna dig trygg med att vi företräder dig på ett professionellt sätt i domstol, hyresnämnd eller skiljedomstol.

 

Fokus på din affär

I domstolsprocessen är vi en strategisk och kompetent partner, och vi finns även där för att se till att processerna drivs på ett hållbart affärsmässigt sätt. Ett exempel på en sådan process är att se till att motparten har förmåga att erlägga betalning när processen är avslutad.

 

Anlita Ropo Legals jurister när du behöver processrättslig rådgivning inom:
  • Fordringsrelaterade tvistemål
  • Hyres- & fastighetsrelaterade tvister
  • Tvister inom transporträtt
  • Tvister inom energi och telekom

 

Kontakta våra jurister för att få veta mer om våra tjänster inom tvistemål och processer.