Facebook LinkedIn Twitter Email

Historia

Ropo Capital bildades i och med sammanslagningen av två framgångsrika företag i finländska Kuopio. Vår historia börjar när Trust Kapital förvärvade Enfo Zenders informationstjänstverksamhet 2017. Samtidigt fick Ropo Capitals heltäckande fakturalivscykelpaket sin nuvarande form.

2008
Trust Perintätoimisto Oy etableras i Kuopio, Finland. Arbetsfördelningen bland de grundande entreprenörerna var tydlig: Petri Tukiainen ansvarade för att kommersialisera tjänsten och Tuomo Rissanen utvecklade tekniken. Ett team av viktiga nyckelpersoner växte fram runt dessa två.

2009
Ropo 24 lanserades under sitt ursprungliga namn: TrustPoint. En programvara som fokuserar på fakturering och förvaltning av fordringar förnyar de finländska företagens betalningskontroll genom att göra automatiserade påminnelse- och inkassotjänster tillgängliga även för små och medelstora företag. Mjukvaruutvecklingen sker i Kuopio.

2009-2011
Den egna mjukvaruutvecklingen ger flexibilitet. Försäljning och IT har ett nära samarbete för att bilda en modell för Ropos kundorienterade utveckling. Helheten har utvecklats från början i nära samarbete med kunderna.

2012
Namnet Trust Perintä ändras till Trust Kapital. Så småningom går namnet igenom i form av Trust Kapital TKG Oy. Namnbytet baseras på en önskan att profilera sig som partner för hela faktureringen – där inkasso endast utgör en del av helheten.

2012-2013
Trust Kapital-koncernen expanderar med finansiering av fakturor och andra finansiella tjänster. Den finansiella sidan förvaltas genom Trust Finance Oy, som etablerats i koncernen. I och med förvärvet kompletteras koncernen även med en revisionsbyrå, som får namnet Trust Accounts Oy.

2014-2015
Trust växer snabbt till en marknadsutmanare och konkurrerar med ett mycket automatiserat faktureringspaket, som inkluderar betalningsövervakning, automatiserade påminnelse- och inkassotjänster och omfattande rapportering. Kundbasen växer.

Samarbetet med Enfo om förmedling av fakturor fördjupas och bolaget vinner viktiga upphandlingar. Enfo för med sig distribution av fakturor och Trust ansvarar för hantering av fordringar.

2016
Sentica Partners förvärvar majoriteten av Trust Kapitals aktier. Grundarna Petri Tukiainen och Tuomo Rissanen lämnar den operativa verksamheten. Artti Aurasmaa utses till vd och Pentti Tuunala utses till styrelseordförande.

2017
Trust Kapital förvärvar Enfo Zenders informationstjänstverksamhet och gör fakturadistributionen till en i del av fakturans livscykel. Ur den nya enheten bildas Ropo Capital, vars rötter går ända till 1960- och 1970-talet genom Enfo Zender. Under namnet Ropo Capital lanseras ett tjänstepaket som täcker fakturans hela livscykel.
Koncernens verksamhet är starkt fokuserad kring fakturans livscykel och revisionsbyråverksamheten säljs till Talenom.

2018
Ropo Capitals starka tillväxt fortsätter. Enligt Ropo Capitals modell behöver kunden bara en partner för att hantera fakturaflödet. Expansion planeras även utanför Finlands gränser.

2019
Sentica säljer sitt innehav till Adelis Equity Partners. I och med den nya huvudägaren ska Ropo Capitals finländska expertis exporteras även till andra nordiska länder. Rasmus Molander utses till styrelseordförande i Ropo Capital.
I slutet av året utvidgar Ropo Capital sin verksamhet till Sverige genom att förvärva hela aktiekapitalet i Colligent Inkasso, som tidigare ägdes av Collector.

2020
Ropo Capital förvärvar Posti Groups informationslogistikverksamhet i Sverige och Norge och skapar därmed en skandinavisk aktör inom fakturahantering.