Facebook LinkedIn Twitter Email

Värderingar och kultur

Våra grundläggande värderingar, det vi kallar Ropoism, omfattar mod, att ständigt vilja lära nya saker och äkta entusiasm. Ropo Capitals utveckling styrs inte av vanor eller standarder – vi utmanar marknaden med nya verksamhetsmodeller och har modet att utmana invanda rutiner. Vi hjälper våra kunder att förnyas genom att erbjuda tjänster i fakturans hela livscykel och använder data för att skapa en korrekt bild av verkligheten.

Vi är en strategisk partner som bygger långsiktiga samarbeten, där vår främsta konkurrenskraft är teknik, användarupplevelse och kompetens.

Våra värderingar har inte kommit till av en slump. De avspeglar Ropo-medarbetarens röst och märks i allt vi gör. De återspeglar vår verksamhetskultur och vår filosofi.


Effektivitet

Var och en av oss arbetar för våra kunder och för Ropo Capitals framgång. Allt vi gör, gör vi med siktet inställt på slutresultatet. Det är vår drivkraft. Vi har en stark vinnarkultur som karaktäriseras av en passion för att utvecklas och uppnå bästa möjliga resultat tillsammans.


Mod

Vi har modet att ifrågasätta invanda arbetsmodeller och tro på att vår egen vision bär. Vi kan och vågar bryta gamla mönster för att skapa någonting nytt. Höga tillväxtmål uppnås inte genom att göra samma saker år efter år. Att upprätthålla befintliga strukturer kräver inte mod.


Lära sig nya saker

På Ropo Capital älskar vi att utmana. Enligt vårt synsätt är strävan efter förändring och utveckling en nyckel. Därför att enbart förvaltning leder bakåt snarare än framåt. För att utvecklas måste vi anamma nya saker och vara lite bättre än vi var igår, det är en förutsättning för vår framgång.


Frispråkighet

Vi vågar säga som det är. Att vara frispråkig och ärlig stärker förtroendet för oss bland våra kunder, men bygger också självförtroende bland våra medarbetare. För oss innebär frispråkighet att tala ärligt och öppet, även om det ibland innebär skilda åsikter. Vi ser det som en förutsättning för snabb utveckling.


Arbetsglädje

För oss på Ropo Capital är det viktigt att vi tror på det vi arbetar för, att vi uppskattar våra egna arbetsinsatser. Vi finner arbetsglädje i att anta utmaningar, att nå framgångar, men framförallt från att vi alla tillhör ett gemensamt lag. På Ropo Capital strävar vi efter en företagskultur som låter varje medarbetare komma till sin rätt.