Konkurs och insolvens

Det är inte ovanligt att företag råkar ut för kunder som får betalningssvårigheter och därmed inte kan betala sina fakturor. Sådana kreditförluster kan vara svåra att förhindra, men det finns hjälp att hämta. Anlita våra jurister för rådgivning inom konkurs och obestånd.

Ropo Legals jurister har lång erfarenhet av att tillvarata fordringsägarens rätt i obeståndssituationer. Många frågor kan nämligen inte alltid överlämnas åt konkursförvaltaren att utreda eftersom bristande ekonomiska resurser i konkursboet ofta utgör ett hinder i konkursförvaltningens arbete. Ropo Legal kan därför vara behjälpliga med att utreda borgenärsbrott, styrelsens eventuella personliga ansvar eller frågor om möjlighet till återvinning.

 

Bland våra tjänster inom obeståndsrätt hittar du bland annat:
  • Konkursrättsliga åtgärder
  • Interimistiska tvångsåtgärder
  • Utredning av styrelsens personliga ansvar.

 

Kontakta oss för rådgivning av våra jurister kring frågor som rör konkurs och insolvens.