Facebook LinkedIn Twitter Email

Mission och vision

Vi är pionjärer. För oss betyder det att våga, vilja och kunna göra saker annorlunda. Vi förnyar metoderna för fakturering – och vi strävar efter att göra det bättre än alla andra.

Vi lägger grunden till din framgång genom att utveckla dina faktureringsprocesser. Därför att effektiv fakturahantering skapar tillväxt och en grogrund för fortsatt utveckling. Vi förser dig med rapporter som speglar er historia och vi hjälper dig att förutse framtiden med hjälp av information. Vi når dit genom att bryta gamla strukturer, genom att sätta stopp för gamla vanor och skapa något nytt.

Ropo betyder mod, inlärning och äkta entusiasm. Vi utmanar marknaden med nya modeller och ändrar existerande arbetssätt. Därigenom skapar vi värde för våra kunder.

Vi är en fullservice-partner inom fakturahantering. Vi automatiserar och digitaliserar. Vi utmanar och tänker utanför ramarna. Genom vår plattform och unika kultur hjälper vi dig att nå nöjdare och lojalare kunder, lägre kostnader, snabbare och fler betalningar.

Vi säger som det är. Vi gör det vi säger.


Vår mission: 

Vi bryter dammiga strukturer och skapar nya arbetssätt. Vi vågar växa med målet att bli den ledande leverantören av heltäckande faktureringstjänster i Norden.


Vår vision:

Vi förnyar hela idén med fakturering − och skapar nya normer.