Facebook LinkedIn Twitter Email

Hållbarhetsstrategi och vårt fokus

Hållbarhet är en avgörande del av Ropo Capital Groups affärsstrategi och vägleder oss i vårt agerande och vår affärsutveckling inom alla delar av vår verksamhet. Vårt hållbarhetsarbete fokuseras på våra kunder, deras kunder och Ropo-teamet. Vi betonar också vikten av att minska miljöpåverkan från fakturering och främja en hållbar kredithantering.

Under 2021 vidareutvecklade Ropo Capital koncernens hållbarhetsstrategi med hjälp av en s.k Materiality Assessment som inkluderade intressentintervjuer, bakgrundsundersökningar och riskanalys. Vi utför också hållbarhetsrapportering i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards.

Fokusområdena i strategin är centrerade kring människorna och en inspirerande arbetsmiljö, affärsetik och ansvarsfull serviceleverans samt en klimatvänlig fakturalivscykel.