Mitar Marjanovic

Jurist med inriktning på bostad och lokalhyra, allmän nyttjanderätt, skadeståndsrätt samt obeståndsrätt.

Utbildning

Göteborgs universitet, juristexamen, 2014

Erfarenhet

  • Ropo Capital, 2018–
  • Hyresgästföreningen, 2012–2018

Kontakt

Linkedin - Kostenlose logo Icons  LinkedIn