John Karlsson

Jurist, främst inom processföring av fordrings- och hyrestvister

Utbildning

Umeå universitet, juristexamen, 2019

Erfarenhet

  • Ropo Capital, 2022–
  • Intrum Sverige AB, 2019–2022

Kontakt