Frida Johansson

Jurist med inriktning på med hyres-och bostadsrätt samt kommersiell hyresrätt.

Utbildning

Göteborgs universitet, juristexamen, 2019

Erfarenhet

  • Ropo Capital, 2020–
  • Colligent Inkasso AB, 2019–2020

Kontakt