Facebook LinkedIn Twitter Email

Ropos enkäter | Användning av kontaktinformation

Om du inte vill få enkäter angående Ropo Capitals tjänster, kan du förbjuda användningen av din e-postadress eller ditt telefonnummer för undersökningsändamål med hjälp av detta formulär.

Ange den e-postadress vars användning du vill förbjuda här.
Ange det telefonnummer vars användning du vill förbjuda här.
Med detta formulär kan du förbjuda användningen av dina kontaktuppgifter i vårt register för undersökningsändamål. Se anvisningarna i vår dataskyddsbeskrivning för instruktioner om du vill kontrollera dina uppgifter i vårt register eller begära radering av dina kontaktuppgifter.