Ropo Capital slutför förvärvet av Posti Messaging i Sverige och Norge

Förvärvet av Posti Messaging AB och Posti Messaging AS (tillsammans ”Posti Messaging Scandinavia”) har genomförts enligt plan och Posti Messaging Scandinavia har därmed blivit en del av Ropo Capital Group.

Den 28 oktober 2020 meddelade Ropo Capital att ett avtal tecknats om att förvärva samtliga aktier i Posti Groups informationslogistikverksamhet i Sverige och Norge. Transaktionen, som varit föremål för granskning av den svenska konkurrensmyndigheten, har nu godkänts.

Genom förvärvet uppgår antalet fakturor och andra dokument som hanteras av Ropo Capital till mer än 170 miljoner och Ropo Capital Groups totala intäkter kommer att öka till cirka 94 miljoner euro. Därtill får Ropo Capital Group cirka 370 anställda med sex kontor i Finland, Sverige och Norge efter förvärvet.

”Jag önskar alla våra nya kollegor från Posti Messaging varmt välkomna till vårt team och vår gemensamma resa för att bli Nordens ledande leverantör av tjänster inom fakturans livscykel”, säger Rickard Westlund, VD och Koncernchef för Ropo Capital. ”Det här förvärvet är ett viktigt steg på vår väg mot vårt mål. Genom att kombinera Posti Messagings omfattande erfarenhet av effektiv informationslogistik med vår ledande teknik och betydande expertis inom kredithantering sammanför vi erbjudanden från två traditionella branscher som tillsammans skapar mervärde för såväl nya som befintliga kunder i Sverige och Norge. ”

Genom förvärvet stärker Ropo Capital sitt skandinaviska fotavtryck avsevärt genom att expandera till Norge och därtill ytterligare stärka sitt erbjudande på den svenska marknaden.

För mer information, kontakta gärna:

Ropo Capital
Rickard Westlund, VD och Koncernchef
rickard.westlund@ropocapital.se, +46 70 323 0256

Jonas Ramstedt, VD, Sverige
Jonas.Ramstedt@ropocapital.se, +46 70 314 3737

Jenni Jantunen, Chief Brand and Communications Officer,
jenni.jantunen@ropocapital.fi, + 358 44 756 9603

Om Ropo Capital
Ropo Capital är marknadsledande inom faktura- och kredithantering i Finland och täcker hela värdekedjan för kundfordringar. Vi är föregångare inom tekniska lösningar – vårt koncept bygger på fördelarna med digitalisering och avancerad automatisering. Företaget har sitt huvudkontor i Kuopio, Finland, och sysselsätter cirka 370 ekonomi- och teknikspecialister i Sverige och Finland. Ropo Capital har över 10 000 kunder, från små och medelstora företag till de allra största. Vår målsättning är att till 2023 bli Nordens ledande leverantörför av tjänster för fakturans livscykel. www.ropocapital.se