Ropo Capital - Jonas Ramstedt

Jonas Ramstedt

Managing Director, Sverige

Arbetat i koncern sedan 2020
Diplomerad Marknadsekonom, IHM Business School

Tidigare uppdrag: Ropo Capital: Managing Director, Sverige 2020–, Swedbank/PayEx: VP Sales & Marketing (2017–2020), Intrum Group: olika ledande befattningar inom sälj och marknad i Sverige och i Europa (2007–2017).

LinkedIn »