Fastighets- och hyresrätt

Ropo Legal bistår idag över 100 svenska fastighetsbolag med allt från upprättande av hyreskontrakt till att medverka i processer i domstol och hyresnämnd. Vår gedigna erfarenhet av fastighets- och hyresjuridik gör oss till en kvalificerad partner i de flesta juridiska frågor som rör fastigheter och hyra. Vi biträder våra klienter i domstol, men finns även behjälpliga i ett tidigt skede för att helt undvika tvister och processer.

 

Du kan med fördel anlita Ropo Legal för:

  • Uppsägningar
  • Tvistemål i domstol eller hyresnämnd
  • Medling
  • Överlåtelser
  • Kontraktsskrivning
  • Utbildning i ett specifikt aktuellt ämne

 

Kontakta oss för juridisk hjälp eller rådgivning inom fastighets- och hyresrätt.