Digital signatur

Korta ner ledtider med digitala signaturer

När avtalsdokument ska signeras är användningen av digital signering en klar fördel över fysiska signaturer. Genom att använda vår tjänst för att signera dokument digitalt effektiviserar du din process snabbt då risken för felifyllda formulär elimineras helt och returtiden förkortas kraftigt.

För blanketter som ska fyllas i och signeras på nätet blir processen förenklad samtidigt som datakvaliteten förbättras. Du kan dessutom som användare välja om alla parter ska kunna signera på en gång eller om det ska finnas en särskild turordning. Vår tjänst stödjer flera olika signeringsmetoder, så som touch, SMS samt BankID.

  • Effektivisering av din affärsprocess med kortade ledtider för viktiga avtalsdokument
  • Signering av dokument digitalt via distans eller på plats så som i butik/kontor
  • Säker och juridiskt bindande signering

Se en kort demo om eSign:

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er? Ta kontakt eller ring oss!