Digital arkivering

Säker lagring och tillgänglighet till viktig information med digital arkivering

Vår tjänst tillåter dig att digitalt lagra fakturor och annan viktig information på en och samma plats. Vårt eArkiv är tillgängligt dygnet runt via ett användarvänligt webbgränssnitt som erbjuder ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt att hantera dina arkiveringsbehov.

Tjänsten leder både till ökad produktivitet samtidigt som det reducerar administrativa kostnader. När kunderna ringer kan dina kundtjänstmedarbetare direkt hitta t.ex. fakturan ifråga, vilket sparar tid – och frustration – för båda parter. Vårt eArkiv förbättrar således inte bara din interna effektivitet utan även kundupplevelsen.

Om det är fakturor du vill lagra möter tjänsten de krav som ställs i bokföringslagen.

  • Enkel och säker lagring av alla typer av kommunikation som snabbt kan nås enkelt via flera typer av enheter
  • Förbättrar kundupplevelsen
  • Kortar ledtider internt och innebär både tid- och kostnadsbesparing

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Ta kontakt eller ring oss!