Clear Channel

Clear Channel, ett out-of-home medieföretag, använder Ropo Capitals digitaliserade tjänster för fakturans livscykel som en del av sitt förnyade faktureringssystem. Lösningen bygger på en högt automatiserad faktureringsprocess där målet är att effektivisera hela processen och därigenom uppnå besparingar.

Clear Channel Finland är en del av Clear Channel International, en av världens största leverantörer av out-of-home reklamlösningar och en föregångare speciellt inom digital utomhusreklam. Företaget erbjuder B2B-lösningar i en snabbt växande sektor, med ett växande nätverk av utomhusreklamskyltar i allmänhet och digitala skyltar i synnerhet.

”Vi var inte tvingade att byta tjänsteleverantörer, men Ropo Capitals “allt på en plats”-baserade affärsmodell väckte vår nyfikenhet. Vi är mycket nöjda med den omfattande lösning för hantering av fakturans hela livscykel som Ropo Capital byggt åt oss. En enhetlig, lättövervakad process, en tjänsteleverantör och ett bra pris”, förklarar Sakari Sormaala, ekonomichef på Clear Channel.

Ropo Capital övertog faktureringen för Clear Channel Finland i början av juni 2017. Lösningen består av fakturering, reskontratjänst, betalningskontroll och, i förekommande fall, en påminnelse och inkassotjänst. Dessutom hanterar Ropo Capital kundservice vid hantering av kundfordningar.

”Ropo Capital tog över det hanteringen av B2B-fakturor på ett lysande sätt, ett område som varit utmanande för oss. Lösningen sparar kostnader och förbättrar rapporteringen”, säger Sormaala.

En lösning som uppfyller internationella krav

Clear Channels nya faktureringssystem krävde inte några större systemförändringar och uppfyllde de krav som ställs av det globala moderbolaget. Koncernens tekniklösningar kvarstod oförändrade och Ropo Capitals lösningar integrerades som en del av det befintliga systemet.

”Som ett dotterbolag till Clear Channel International, påverkar globala standarder vårt arbete. Ropo Capital har tagit allt detta i beaktande. Precis som vi, förlitar sig Ropo Capital på digital teknik och kan kombinera banbrytande teknik med hög kvalitet på tjänsterna”, säger Sormaala.

Ropo Capitals lösningar för företagsfakturering har utvecklats för att minimera manuella processer och förbättra kassaflödet. Serviceupplevelse för slutkunderna har ägnats särskild uppmärksamhet. Ville Räsänen, kundansvarig på Ropo Capital, anser att processfunktionalitet och tjänsternas kvalitet är av stor betydelse inom B2B-sektorn.

”B2B-fakturering präglas av krav på effektiv hantering av helheten och en funktionell, respektfull slutkundrelation. Clear Channel är ett bra exempel på hur faktureringen ses som en del av hanteringen av kundrelationer. Det är fantastiskt att vara en betrodd partner och att för följa Clear Channels tillväxt”, avslutar Räsänen.

Clear Channel Finland är en snabbt växande pionjär inom out-of-home media och digital utomhusreklam. Clear Channel erbjuder moderna medielösningar i städer, köpcentra och vägkanter. Clear Channel Finland är en del av internationella Clear Channel Communications Group, som har mer än 50.000 anställda över hela världen. Clear Channel är världens största reklambyrå för out-of-home-media. www.clearchannel.fi

Clear Channel

Ytterligare information:
Sakari Sormaala, ekonomichef, Clear Channel Finland, tel. +358 207 312 002, sakari.sormaala@clearchannel.fi

Ville Räsänen, kundansvarig, Ropo Capital, tel. +358 44 535 9955, ville.rasanen@ropocapital.fi