Facebook LinkedIn Twitter Email

Kvalitetspolicy

Förtroende är grunden för vår verksamhet, och förtroende skapas inte utan kvalitet. Ett certifierat kvalitetssystem står i centrum för vår kvalitetspolicy. Certifieringen omfattar samtliga tjänster i fakturans livscykel, från hantering av fakturautskick, inklusive IT-lösningar och underhåll, driftsättningar, serviceproduktion och kundservice.

  • Ropos kvalitetssystem för fakturans livscykel har tilldelats ett ISO 9001:2015-certifikat. Certifikatet utfärdades i juni 2018 och gäller till och med 2021. Certifikatet kräver att kvalitetssystemet aktivt underhålls och uppdateras. Årligen säkerställer upprepade externa revisioner att verksamheten upprätthålls i linje med standarden och att kvalitetssystemet vidareutvecklas kontinuerligt.
  • Ett certifierat kvalitetssystem är ett tecken på verksamhet som utvecklas kontinuerligt. Standarden binder oss till systematisk kvalitetsstyrning och är en garanti för att kvaliteten på våra tjänster ligger på en hög nivå och att kundernas kvalitetsförväntningar uppfylls.
  • För kunderna återspeglas utvecklingen i vår kvalitetspolicy och våra väldefinierade kvalitetskontrollprocesser. Genom certifiering är våra processer och verksamhetsmodeller väl definierade och dokumenterade, vilket förbättrar riskhanteringen och förbättrar servicenivån.
  • I samband med certifieringsarbetet har Ropos kvalitetskontrollprocesser skärpts och driftsmodeller för fakturautskick och andra tjänster har harmoniserats. Processen med utskick av brev- och fakturamaterial går till exempel igenom bredare kvalitetskontrollfaser, övervakningen av hanteringskedjan har delats upp i flera steg och utvärderingen av dokumentationen har skärpts.

Ropo Capitals certifieringsbedömning utfördes av Kiwa.