Facebook LinkedIn Twitter Email

Hållbarhetsrapport 2022

Ropo Capital Groups årliga hållbarhetsrapport sammanfattar vårt hållbarhetsarbete med nyckeltal, åtgärder och mål. Rapporten omfattar alla koncernbolag i Finland, Sverige och Norge.