Lumo Energi väljer Ropo Capital i Sverige och Finland

Det finska elbolaget Lumo Energi moderniserar sin fakturahantering genom att använda Ropo Capitals heltäckande modell i både Sverige och Finland. Målet är ett mer sammanhållet fakturerings- och kundhanteringssystem som även möjliggör övervakning i realtid.

 

I Lumo Energis nya moderniserade faktureringssystem hanteras hela fakturans livscykel av en enda partner. I tjänstepaketet, som tillhandahålls av Ropo Capital, ingår allt från fakturadistribution och automatiserad reskontrahantering till påminnelser och inkasso inklusive kundtjänst för betalningsrelaterade frågor. De finansiella rapporterna som Ropo Capital kan leverera var av stor betydelse för beslutet:

”Ropo Capitals kompletta lösning automatiserar och effektiviserar fakturering och hantering av fordringar, vilket bildar en sömlös process som ökar Lumos effektivitet. För oss är det viktigt att ha full insyn i alla faktureringsprocessens skeden och det ger Ropo Capitals rapporteringsverktyg, som även inkluderar snabb och enkel realtidsövervakning. Genererade faktureringsdata blir en viktig parameter för vidare affärsutveckling. De kommer samarbeta med oss ​​i båda länderna, vilket också harmoniserar vår affärspraxis”, förklarar Lumo Energis vd Otto Savasti.

Lumo Energi är under stark tillväxt med målet att bli ett av de fem största elbolagen i Finland inom de kommande fem åren. Lumo förväntas ha över 100 000 kunder i slutet av 2022 och ser Ropo Capital som en likasinnad partner med vision och vilja att växa tillsammans.

”Ropo har en bra affärsmodell och kan ge svar snabbt, så det är väldigt enkelt att arbeta tillsammans”, fortsätter Savasti.

Lumo Energis fakturahantering kommer att hanteras av Ropo Capital från och med april i år. I Sverige kommer Ropo Capital även att hantera Lumos reskontra, medan man i Finland hanterar reskontran själva. Dataöverföring mellan Lumo och Ropo Capital kommer fortfarande ske sömlöst via Ropo Capitals gränssnitt.

”Vår styrka är att erbjuda tjänster som uppfyller specifika branschkrav som kan implementeras snabbt och smidigt. Vi har på kort tid inlett samarbete med ett flertal energibolag i Sverige och planen är fortsatt tillväxt. Vårt partnerskap på nordisk nivå med Lumo Energi är viktigt för oss”, säger Jonas Ramstedt, Managing Director för Ropo Capital Sverige.