Michael Wolf - Ropo Capital

Wolf: ”Finns stora besparingar att göra”

Sverige brukar ofta kallas för världsledande inom digitalisering. Men det finns ett land som slår oss på fingrarna. Läs om hur en av Sveriges mest erkända bankmän vill vara med och transformera fakturaprocesser i Sverige genom ökad digitalisering. ”Branschen behöver nytänk för att utvecklas och skapa framtida kundvärden” säger Michael Wolf.

 

DESI-undersökningen (Digital Economy and Society Index) genomförs varje år och är ett sätt för EU-kommissionen att mäta hur långt digitaliseringen har kommit i medlemsländerna. De nordiska länderna placerar sig ofta högt, men det finns ett land som utmärker sig extra mycket. Förstaplaceringen i de senaste två mätningarna har nämligen kammats hem av vårt grannland Finland.

Ett område som bidragit till resultatet är Finlands starka position inom digital fakturahantering. 2020 beräknades e-fakturan utgöra cirka 75 procent av all fakturahantering i landet. Enligt en Kantar Sifo-undersökning från samma år står e-fakturan endast för 28 procent av fakturahanteringen i Sverige. Undersökningen visar dock att hela 82 procent av svenskarna önskar att få sin faktura digitalt.

 

Företaget som revolutionerat branschen

Ett företag som bidragit till utvecklingen i Finland är Ropo Capital. Företaget är marknadsledande inom digitala fakturaprocesser och var sjätte faktura i Finland skickas idag genom företagets plattform. Genom att kombinera två branscher, informationslogistik och kredithantering, täcker Ropo Capitals erbjudande hela fakturans livscykel – från distribution och reskontrahantering till påminnelser och inkasso. Detta har förenklat verkligheten för många finska bolag och deras kunder.

– De stora finländska bolagen har varit snabba att ställa om och digitalisera fakturahanteringen. Genom att använda sig av digitala faktureringsprocesser minskar företagen sin administration och kan lägga resurser på annat samtidigt som man gör stora besparingar, säger Michael Wolf, styrelseledamot i Ropo Capital.

 

”Branschen i behov av förändring”

Som tidigare vd för Intrum och Swedbank har Michael Wolf lång erfarenhet och djup kunskap om branschen. Det var just Ropo Capitals framgångar i Finland och den stora potentialen för förändring i Sverige som var anledningen till att han tackade ja till styrelsearbetet.

– Ropo Capital är en pionjär i en bransch som är i behov av förändring och effektivisering. Företaget ligger också i framkant när det kommer till teknikutveckling med en egenutvecklad plattform som grund där många konkurrenter i stället använder sig av tredjepartslösningar, säger han.

 

Vuxit med 550 procent

Ropo Capitals kunder har många anledningar att glädjas. Enligt en undersökning företaget gjort innebär en övergång till Ropo Capitals plattform halverade faktureringskostnader, minskad administration och ökat kassaflöde. Samtidigt ger det också en möjlighet att använda data för viktiga och snabba affärsbeslut. Alla fördelar avspeglar sig också i kundbasen, på tre år har Ropo Capital vuxit organiskt med 550 procent.

Michael Wolf ser ingen anledning till att Sverige inte skulle kunna genomgå samma utveckling som sitt grannland.

– Sverige är också ett ledande land inom digitalisering och med hjälp av Ropo Capitals teknik kan både enskilda företag växa och hela branschen utvecklas. Att samla hela order-to-cash-processen till en automatiserad plattform ger företagen en mängd fördelar genom ökad kontroll, bättre kassaflöde och minskade kostnader, avslutar Michael Wolf.

Läs mer om Ropo Capitals livcykeltjänster