Ropo Capital - Etelä-Savon Energia

Ropo Capital ISO-certifierade för kvalitet och miljö

Som ett led i vår fortsatta expansion har Ropo Capital Sverige och Finland ISO-certifierats enligt kvalitetsledningssystem 9001 samt miljöledningssystem 14001. För att bli ISO-certifierad krävs ett ledningssystem och att bolaget uppfyller de krav som finns uppställda i den aktuella standarden. Det är ISO, internationella organisationen för standardisering, som tar fram dessa standarder.

”Jag är glad och stolt över att vi är i mål med arbetet att certifiera både Ropo Capital Sverige och Finland. Detta är ett kvitto på den styrka vi har i vår organisation. Vi ser certifieringen som bra verktyg för att fortsätta att leverera värde till våra kunder, kundernas kunder och våra anställda” säger Rickard Westlund, CEO Ropo Capital Group.

ISO 9001 är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning medan ISO 14001 innebär att hela bolaget bedriver ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

”Att kunna säkra högsta kvalitet i alla led i vår verksamhet ger oss möjlighet att garantera våra kunder att de arbetar med en tillförlitlig och kvalitetsfokuserad partner” avslutar Jonas Ramstedt, Managing Director Ropo Capital Sweden.

 

Om Ropo Capital:

Ropo Capital kombinerar informationslogistik med kredithantering och erbjuder tjänster som täcker hela fakturans livscykel – från distribution och reskontrahantering till påminnelser och inkasso. Bolaget konkurrerar på marknaden som en teknisk pionjär med egenutvecklad teknik i framkant. Genom att våga tänka nytt sätter de en ny norm på marknaden och skapar värde för deras klienter och klienternas kunder i form av överskådliga flöden, extraordinära kundupplevelser och bättre finansiella resultat. 

Ropo Capital är marknadsledande inom fakturahantering i Finland och har genom förvärv de senaste åren expanderat till den nordiska marknaden. Idag har de ca 400 anställda specialister i Finland, Sverige och Norge och mer än 10 000 kunder. Totalt levererar Ropo Capital över 170 miljoner fakturor och andra dokument årligen.