Ropo Capital - Rickard Westlund

Ropo Capital ökar den internationella tillväxttakten – Rickard Westlund utses till ny vd och koncernchef

Ropo Capital, Finlands ledande leverantör av faktureringstjänster, är på väg att expandera sitt erbjudande på den svenska marknaden med ett tjänstekoncept som automatiserar hela faktureringsprocessen, från fakturering till betalningsuppföljning och inkasso. För att stödja tillväxt och en internationell expansion har styrelsen utsett Rickard Westlund till ny vd och koncernchef, samtidigt som styrelsen förstärks med nuvarande vd Artti Aurasmaa.

Styrelsen i Ropo Capital har utsett Rickard Westlund, 53, till bolagets nya vd och koncernchef. Han tillträder den 7 september 2020, då nuvarande vd Artti Aurasmaa lämnar rollen och blir ny styrelseledamot i Ropo Capital Group.

Rickard Westlund har tidigare arbetat i ett flertal ledande befattningar i Norden, exempelvis som regionchef för norra Europa vid Intrum och som chef inom Lindorff (numera Lowell). Han har lång erfarenhet från fakturerings-, inkasso- och finanssektorerna. Till Ropo Capital kommer han närmast från vd-posten för Ludvig & Co, Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretaget för små och medelstora företag. Dessförinnan arbetade han för Swedbank som chef för Privat- & Företagsmarknad.

” Styrelsen är glad att kunna presentera Rickard som ny vd och koncernchef. Rickard är en erkänt duktig ledare med lång erfarenhet av att driva internationell expansion och arbeta i samtliga nordiska länder. Vi är övertygade om att Rickard är rätt person att fortsätta leda Ropo Capitals kundfokuserade strategi och ta vårt ledande teknikkoncept vidare ut i de nordiska länderna. Vi vill samtidigt tacka Artti för hans insatser och den fantastiska tillväxten sedan han tillträdde som vd. Vi är väldigt glada att Artti kommer att fortsätta att bidra till koncernens framgång då han nu tar plats i styrelsen”, säger Ropo Capitals styrelseordförande Rasmus Molander.

”Jag har följt Ropo Capitals framgångsrika tillväxt som styrelseledamot sedan 2019. Det finns en tydlig efterfrågan på marknaden för våra kostnadseffektiva och användarvänliga tjänster som bygger på automatiserad fakturahantering och realtidsrapportering. Genom att kunna följa varje steg genom hela faktureringsprocessen i realtid ger vi våra kunder möjlighet att använda information på ett helt nytt sätt. Jag är hedrad över att få ta över efter Artti och ser fram emot att leda Ropo Capital under vår fortsatta tillväxtresa”, säger Rickard Westlund.

Som teknisk pionjär med fokus på programvaruutveckling har Ropo Capital snabbt vuxit till att bli marknadsledande inom fakturahantering och betalningsuppföljning i Finland. Bolaget hanterar idag drygt var sjätte faktura som skickas i Finland. Tack vare höga marknadsandelar i branscher med stora volymer har Ropo Capital även blivit ett av de ledande inkassoföretagen i Finland.

Genom förvärvet av Collector Banks inkassobolag, Colligent Inkasso, under 2019, expanderade koncernen sin verksamhet till den svenska marknaden. I år introducerar Ropo Capital sitt fullständiga tjänstekoncept i Sverige.

Ropo Capitals framtida tillväxt och expansion på den svenska marknaden stöds av en stark koncernstyrelse bestående av avgående vd:n Artti Aurasmaa, Adelis Equity Partner’s Rasmus Molander (ordförande), Gustav Bard och John-Matias Uuttana, Collector Banks vice vd Susanne Bruce och Michael Wolf som extern rådgivare till styrelsen.

”Min resa med Ropo har varit fantastisk och dessa fyra år har flugit förbi. Ropo har ett starkt tjänstekoncept, en helt exceptionell kultur och fortfarande mycket att uppnå. För mig är det en önskad förändring att kliva åt sidan från vd-rollen och fokusera på att som styrelseledamot driva Ropo till sin fulla potential. Jag är mycket glad över att vår styrelse har funnit en så erfaren ledare för nästa steg på Ropos tillväxtresa. Varmt välkommen Rickard”, säger vd Artti Aurasmaa.

”Jag har varit rådgivare till Ropo Capitals ledning och styrelse sedan Adelis blev Ropo Capitals huvudägare 2019. Att få komma tillbaka till branschen och utveckla den med hjälp av Ropo Capitals egenutvecklade teknologi känns både spännande och stimulerande”, säger Michael Wolf.


Mediekontakt

Jenni Jantunen, Head of Brand and Marketing, Ropo Capital,
tfn + 358 44 756 9603, jenni.jantunen@ropocapital.fi

Ropo Capital är marknadsledande inom faktura- och kredithantering i Finland och täcker hela värdekedjan för kundfordringar. Vi är föregångare inom tekniska lösningar – vårt koncept bygger på fördelarna med digitalisering och avancerad automatisering. Företaget har sitt huvudkontor i Kuopio, Finland, och sysselsätter cirka 270 ekonomi- och teknikspecialister i Sverige och Finland. Ropo Capital har över 10 000 kunder, från små och medelstora företag till de allra största. Vår målsättning är att till 2023 bli Nordens ledande leverantörför av tjänster för fakturans livscykel. www.ropocapital.fi/en/frontpage/