Ropo Capital - Jonas Ramstedt

Jonas Ramstedt utnämnd till Managing Director för Ropo Capital i Sverige

Faktureringsbolaget Ropo Capital, som i december utvidgade sin verksamhet till den svenska marknaden, har utnämnt Jonas Ramstedt, med lång erfarenhet inom branschen, till VD i Sverige. Jonas tillträdde sin tjänst i början av mars och sitter från 1.3.2020 i ledningsgruppen för Ropo Capital koncernen.

Jonas övergick till sin roll inom Ropo Capital från PayEx där han hade rollen som VP Sales and Marketing. Han har tidigare arbetat i ledningen för Intrums försäljning i Sverige, de nordiska länderna och i övriga Europa.

Jonas uppdrag i Ropo Capital är att leda den svenska verksamheten Colligent, som Ropo Capital under december månad 2019 förvärvade av bankkoncernen Collector, samt den tillväxtresa som nu är planerad.

– I Sverige är marknaden för fakturatjänster och inkasso fragmenterad och få eller ingen aktör erbjuder tjänster som på ett effektivt sätt kan stödja hela fakturans livscykel. Ropo Capital skiljer sig från de övriga i Sverige genom att nu lansera tjänster genom hela värdekedjan, i ett och samma användarvänligt system och med hög grad av automation. Jag ser en tydlig efterfrågan på den typen av tjänster i den svenska marknaden, berättar Jonas Ramstedt.

I Finland har Ropo Capital vuxit till en betydande aktör inom helhetstjänster för fakturering. Bolaget har ett starkt fotfäste som leverantör av faktureringstjänster speciellt inom branscher med stora faktureringsvolymer såsom energisektorn och den privata hälsovården. I Finland skickar Ropo Capital ut var sjätte faktura och över hälften av finländarnas samtliga el-fakturor.

Med sitt erbjudande är Ropo Capital det enda bolaget i Finland vars tjänster omfattar fakturans hela livscykel från förmedling av fakturorna till reskontraövervakning och inkasso-tjänster. Nu exporteras samma verksamhetsmodell, system och kunskap till Sverige.

Syftet är att lansera en Ropo Capital modell som grundar sig på egen teknologi och stark automation för den svenska marknaden. Modellen bildar en strömlinjeformad process och ger kunden full insyn i varje steg i faktureringen i moderna och intuitiva gränssnitt.

– Jag är imponerad av Ropo Capitals verksamhetsmodell – jag tror att vi kan åstadkomma en förändring inom hela den bransch där jag har arbetat under största delen av min karriär. Vårt mål är att växa till marknadsledande för fakturans livscykeltjänster också i Sverige, förklarar Jonas.

Mediekontakter:

Jenni Jantunen, Head of Brand and Marketing, Ropo Capital,
+358 44 756 9603, jenni.jantunen@ropocapital.fi

Jonas Ramstedt, VD, Ropo Capital Sweden,
+ 46 70 314 37 37, Jonas.ramstedt@ropocapital.se

Ropo Capital är ledande leverantör av fakturans livscykeltjänster och finansieringstjänster i Finland. Vi är föregångare inom teknologiska lösningar och därför konkurrenskraftiga på marknaden – vårt koncept bygger på digitalisering och effektiv automatisering. Vi sysselsätter cirka 260 ekonomiexperter i Sverige och Finland och varje månad förlitar sig över 10 000 företag på våra tjänster. Var sjätte faktura i Finland skickas via oss. Fram till 2023 vill vi vara marknadsledande inom vår bransch i Norden. www.ropocapital.fi