Ropo Capital - Suur-Savon Sähkö

Colligent Inkasso AB blir en del av Ropo Capital Group

Ropo Capital har idag slutfört förvärvet av Colligent Inkasso AB:s aktiekapital. I och med företagsköpet lösgörs Colligent Inkasso från Collector-koncernen och företagets cirka 60 experter inom kreditförvaltning överförs till Ropo Capital Group.

Med företagsköpet påskyndar Ropo lanseringen av sina långt automatiserade livscykeltjänster på den svenska marknaden. Samtidigt möter man efterfrågan från finska kunder i Norden.

– Vårt mål är att föra finsk servicekunskap till Sverige och att lansera Ropos modell på marknaden. Vår modell är effektivare och förmånligare och ger full insyn i varje steg av faktureringsprocessen. Genom företagsköpet får vi en bra position på den svenska marknaden, säger Artti Aurasmaa, VD för Ropo Capital.

I och med företagsköpet kommer Ropos omsättning att öka med cirka 8 miljoner euro och antalet anställda i Sverige och Finland till över 260 ekonomiexperter.

Förvärvet slutfördes i måndags, 2.12.2019. Med förvärvet övergår alla kundrelationer till Ropo Capital Group, förutom Collectors koncerninkasso. Colligent Inkassos verksamhet fortsätter tillsvidare med sitt nuvarande namn.

Mediekontakter:
Jenni Jantunen, brand- och marknadschef, Ropo Capital,
tfn + 358 44 756 9603, jenni.jantunen@ropocapital.fi

Ropo Capital är ledande leverantör av fakturans livscykeltjänster och finansieringstjänster i Finland. Vi är föregångare inom teknologiska lösningar och därför konkurrenskraftiga på marknaden – vårt koncept bygger på digitalisering och effektiv automatisering. Vi sysselsätter cirka 200 ekonomiexperter och varje månad förlitar sig över 8 000 finländska företag på våra tjänster. Var sjätte faktura i Finland skickas via oss. Fram till 2020 vill vi vara marknadsledande inom vår bransch i Finland.