Ropo Capital - Colligent

Ropo Capital expanderar till Sverige genom företagsköp – köper Colligent Inkasso AB

Som Finlands ledande leverantör av tjänster för fakturans livscykel utökar Ropo Capital sina tjänster till Sverige genom att köpa alla aktier i bankkoncernen Collectors inkassobolag. Med företagsköpet påskyndar Ropo lanseringen av sina långt automatiserade tjänster för fakturans livscykel på den svenska marknaden. Samtidigt möter man efterfrågan från kunder i Norden. 

Ropo Capital Oy har kommit överens om att köpa hela aktiestocken i Colligent Inkasso AB från moderbolaget Collector AB. I och med affären kommer cirka 60 Ropo experter inom kreditförvaltningen från Colligent att överföras till Ropo Capital, liksom också alla Colligents kundrelationer, med undantag för Collectors koncerninkasso.

Avtalet undertecknades på tisdag 8.10.2019. Transaktionen förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2019.

Affären öppnar en helt ny marknad för en modell där en tjänsteleverantör sköter fakturans hela livscykel. Modellen som Ropo har tagit fram har förändrat marknaden för fakturering och fordringar i Finland och nu utvidgas modellen till Sverige.

– Vårt mål är föra finsk servicekunskap till Sverige och att lansera Ropos modell på marknaden. Vår modell är effektiv och förmånlig och ger full insyn i varje steg av faktureringsprocessen. Genom företagsköpet kommer vi att kunna få en bra position på den svenska marknaden. Vi har nu uppnått en sådan storlek att många av våra kunder förutsätter verksamhet i också andra nordiska länder. Viljan att expandera baserar sig till en stor del på kundernas behov, säger Artti Aurasmaa, VD för Ropo Capital.

Ropo har vuxit snabbt tack vare sin egen teknologi och sin kundservicemodell. Företaget har ökat sin marknadsandel inom framför allt sektorer med höga faktureringsvolymer: till exempel skickas nästan 70 procent av de finska elräkningarna via Ropo-tjänsten. Internationalisering är en stor del av företagets tillväxtstrategi.

– Ropos servicemodell som sammanbinder faktureringens hela livscykel är unik och vi tror starkt på att den har en efterfrågan i Sverige. Ropo har potential till att snabbt växa till en viktig aktör inom Norden. Vi kan uppvisa resultat och har många referenser, och ägarunderlaget stödjer en internationalisering, säger Rasmus Molander, styrelseordförande i Ropo Capital.

Colligent Inkasso är en del av den svenska bankkoncernen Collector. Förra året uppgick Colligent Inkassos omsättning till cirka 95 miljoner SEK. I och med företagsköpet kommer Ropos omsättning att öka med cirka 8 miljoner euro och antalet anställda i Sverige och Finland till över 260 ekonomiexperter.

– Vi har letat efter djup kompetens om kreditmarknaden och Colligents personal svarar utmärkt på detta behov. Företaget har lång erfarenhet av kombinationen kredithantering och inkasso, och den starka kunskapsbasen var en av orsakerna till företagsköpet. Vi ser fram emot att samarbeta med våra svenska kollegor, säger Aurasmaa då han beskriver bakgrunden till affären.

Mediekontakter:
Jenni Jantunen, brand- och marknadschef, Ropo Capital, tfn + 358 44 756 9603,
jenni.jantunen@ropocapital.fi

Ropo Capital är ledande leverantör av fakturans livscykeltjänster och finansieringstjänster i Finland. Vi är föregångare inom teknologiska lösningar och därför konkurrenskraftiga på marknaden – vårt koncept bygger på digitalisering och effektiv automatisering. Vi sysselsätter cirka 200 ekonomiexperter och varje månad förlitar sig över 8 000 finländska företag på våra tjänster. Var sjätte faktura i Finland skickas via oss. Fram till 2020 vill vi vara marknadsledande inom vår bransch i Finland. www.ropocapital.fi